گاهنگاری تاریخ سیاسی ماد و پیچیدگی‌های آن

از مجموعه سخنرانی‌های حلقه‌های مطالعاتی تاریخ ایران باستان

گل‌نبشته‌های تخت جمشید

اسناد اداری هخامنشیان

از تبت تا تخارستان؛ ساسانیان و ایران شرقی

سه دیدگاه درباره ایران باستان

نوروز مغانی

آیین نوزایش گیتی

نگاهی به تحولات پیش از تاریخ در ایران

از نوسنگی تا هزاره چهارم پیش از میلاد

روند پژوهش در باستان‌شناسی

از سلسله سخنرانی‌های پژوهشکده باستان‌شناسی

از توپک‌های گلی تا کتبیه‌های عیلامی

مروری بر کتیبه‌های عیلامی

ناگفته‌های کلماکره؛ بخش اول

غار اسرارآمیز لرستان

از توپک‌های گلی تا کتبیه‌های عیلامی

مروری بر کتیبه‌های عیلامی

تطور انسان نئاندرتال؛ بخش اول

مروری بر سیر تطور جسمانی انسان

آشنایی با پادشاهی ماناها

سلسله نشست‌های آموزشی با موضوع موزه ملی ایران

روند پژوهش در باستان‌شناسی

از سلسله سخنرانی‌های پژوهشکده باستان‌شناسی

نقد و بررسی تاریخ هرودوت

مادها و هخامنشیان تا فرجام کورش کبیر

نقد و بررسی مجموعه جامع‌ التواریخ

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب