آیا کورش ذوالقرنین است

ذوالقرنین در قرآن

نقد و بررسی تاریخ هرودوت

مادها و هخامنشیان تا فرجام کورش کبیر

تک‌گویی خشونت

بحثی باستان‌شناختی در باب ریشه‌های توتالیتاریسم در تاریخ ایران

آشنایی با پادشاهی ماناها

سلسله نشست‌های آموزشی با موضوع موزه ملی ایران

باستان‌شناسی ایران و چالش‌های پیش رو

مسائل و مشکلات باستان‌شناسی ایران

در باغ‌های تاریخی تهران

مصاحبه با استاد عبدالله انوار درباره تاریخ شهر تهران

گل‌نبشته‌های تخت جمشید

اسناد اداری هخامنشیان

داریوش مادی

شهریاری ناشناخته در کتاب دانیال نبی

نوسنگی بدون سنگ

کاوش در پناهگاه صخره‌ای راشک ۳ (کلاردشت)