سیوند: پادگان مادها در اقلیم پارس

نخستین همایش بین‌المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران

بیماری‌های دوران باستان

معدن نمک چهرآباد زنجان

بیماری‌های دوران باستان

عوامل بیماریزای انگلی و تشخیص آنها

میراث عیلامیان به هخامنشیان

گذر از پادشاهی عیلام به شاهنشاهی هخامنشی

باستان‌شناسی مهاجرت پارسیان نخستین

گذر از پادشاهی عیلام به شاهنشاهی هخامنشی

هنر ماد: چیستی و چگونگی

نشست مسائل باستان‌شناسی و تاریخ دوره ماد

ماد: از قبیله تا شاهنشاهی؛ یک یا چند تحول سیاسی

نشست مسائل باستان‌شناسی و تاریخ دوره ماد

ماد: باستان‌شناسی یا تاریخ

نشست مسائل باستان‌شناسی و تاریخ دوره ماد

تطور انسان نئاندرتال؛ بخش دوم

مروری بر سیر تطور فرهنگی انسان

تک‌گویی خشونت

بحثی باستان‌شناختی در باب ریشه‌های توتالیتاریسم در تاریخ ایران

باستان‌شناسی ایران و چالش‌های پیش رو

مسائل و مشکلات باستان‌شناسی ایران

آیا کورش ذوالقرنین است

ذوالقرنین در قرآن

در باغ‌های تاریخی تهران

مصاحبه با استاد عبدالله انوار درباره تاریخ شهر تهران

داریوش مادی

شهریاری ناشناخته در کتاب دانیال نبی

نقد و بررسی تاریخ هرودوت

مادها و هخامنشیان تا فرجام کورش کبیر

نوسنگی بدون سنگ

کاوش در پناهگاه صخره‌ای راشک ۳ (کلاردشت)

آشنایی با پادشاهی ماناها

سلسله نشست‌های آموزشی با موضوع موزه ملی ایران

گل‌نبشته‌های تخت جمشید

اسناد اداری هخامنشیان