دوران ناصری؛ بخش اول

از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران

تولد طهران؛ بخش سوم

تهران قاجار تا پهلوی با نگاهی به عبدالله مستوفی

تولد طهران؛ بخش دوم

تهران از منظر تحولات جغرافیایی

تولد طهران؛ بخش اول

از پیدایش تهران تا قاجار

بررسی تاریخی و کاوش‌‌های باستان‌شناسی مسجد جامع ساری

بخش چهارم نشست مسجد در آیینه تاریخ ایران

تک‌گویی خشونت

بحثی باستان‌شناختی در باب ریشه‌های توتالیتاریسم در تاریخ ایران

آیا کورش ذوالقرنین است

ذوالقرنین در قرآن

باستان‌شناسی ایران و چالش‌های پیش رو

مسائل و مشکلات باستان‌شناسی ایران

نقد و بررسی تاریخ هرودوت

مادها و هخامنشیان تا فرجام کورش کبیر

در باغ‌های تاریخی تهران

مصاحبه با استاد عبدالله انوار درباره تاریخ شهر تهران

آشنایی با پادشاهی ماناها

سلسله نشست‌های آموزشی با موضوع موزه ملی ایران

داریوش مادی

شهریاری ناشناخته در کتاب دانیال نبی

نوسنگی بدون سنگ

کاوش در پناهگاه صخره‌ای راشک ۳ (کلاردشت)

کاوش‌های تخت سلیمان

آتشکده آذر گشنسب