خرقه و خرقه‌سوزی در تصوف

از مجموعه نشست‌های خانه اندیشمندان علوم انسانی

نقد رمان خانم دَلُوِی

از مجموعه نشست‌های بازخوانی ادبیات ملل

شب افسانه، شب یلدا

ریشه‌شناسی واژه یلدا

ورجاوندی و رستم الگوی نجات

مقایسه بهرام ورجاوند و رستم

به آسمان رفتن کیکاووس و دیگران

مطالعه تطبیقی به معراج رفتن شخصیت‌ها

پرورش کودک دو زبانه

شیوهٰ‌های درست و نادرست پرورش کودک دو زبانه

از توپک‌های گلی تا کتبیه‌های عیلامی

مروری بر کتیبه‌های عیلامی

راه‌گشایی برای عرضه بهتر متون

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

آموزش خط و زبان پهلوی، جلسه اول

درباره خط و زبان پهلوی

پرورش کودک دو زبانه

شیوهٰ‌های درست و نادرست پرورش کودک دو زبانه

از توپک‌های گلی تا کتبیه‌های عیلامی

مروری بر کتیبه‌های عیلامی

آموزش خط و زبان پهلوی، جلسه دوم

درباره خط و زبان پهلوی