خانه اندیشمندان علوم انسانی

خانه اندیشمندان علوم انسانی در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد. از آن زمان تاکنون با راه‌اندازی ۱۳ کارگروه زبان و ادبیات فارسی، فقه و مبانی حقوق، علوم قرآنی، تاریخ و باستان‌شناسی، علوم سیاسی، فلسفه و منطق، جغرافیا، تربیت بدنی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد، حقوق، روان‌شناسی و علوم تربیتی تلاش کرده است محیط مناسبی را برای تعامل اندیشمندان علوم انسانی کشور فراهم نماید.

image

پرسش و پاسخ رویداد کوهستان و میراث جهانی

به مناسبت روز جهانی کوهستان

image

میراث جهانی و نواحی کوهستانی

به مناسبت روز جهانی کوهستان

image

کوهستان و میراث جهانی

به مناسبت روز جهانی کوهستان

image

لائودیسه از کشف کتیبه تا معبد

آثار دوره سلوکیان در نهاوند

image

دولت مدرن، جامعه سنتی، چالش‌ها و پایش‌ها

سنت و مدرنیته در دوره رضا شاه

image

خرقه و خرقه‌سوزی در تصوف

از مجموعه نشست‌های خانه اندیشمندان علوم انسانی

image

نقد رمان خانم دَلُوِی

از مجموعه نشست‌های بازخوانی ادبیات ملل