خانه اندیشمندان علوم انسانی

خانه اندیشمندان علوم انسانی در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد. از آن زمان تاکنون با راه‌اندازی ۱۳ کارگروه زبان و ادبیات فارسی، فقه و مبانی حقوق، علوم قرآنی، تاریخ و باستان‌شناسی، علوم سیاسی، فلسفه و منطق، جغرافیا، تربیت بدنی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد، حقوق، روان‌شناسی و علوم تربیتی تلاش کرده است محیط مناسبی را برای تعامل اندیشمندان علوم انسانی کشور فراهم نماید.

image

میراث عیلامیان به هخامنشیان

گذر از پادشاهی عیلام به شاهنشاهی هخامنشی

image

باستان‌شناسی مهاجرت پارسیان نخستین

گذر از پادشاهی عیلام به شاهنشاهی هخامنشی

image

تطور انسان نئاندرتال؛ بخش دوم

مروری بر سیر تطور فرهنگی انسان

image

تطور انسان نئاندرتال؛ بخش اول

مروری بر سیر تطور جسمانی انسان

image

ناگفته‌های کلماکره؛ بخش پنجم

غار اسرارآمیز لرستان

image

ناگفته‌های کلماکره؛ بخش چهارم

غار اسرارآمیز لرستان

image

ناگفته‌های کلماکره؛ بخش دوم

غار اسرارآمیز لرستان