موسیقی مردم کرد

جلسه دوم: موسیقی منطقه کرمانشاه

موسیقی مردم کرد

جلسه اول: مفاهیم کلی موسیقی سنتی ایران

فرزند دوران گذار

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

پدر گرافیک ایران

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

رئیس دانشکده هنرهای تزئینی

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

 مفاهیم خلاقیت در هنر سنتی

موسیقی مردم کرد

جلسه چهارم: موسیقی سایر مناطق کردنشین

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

مقدمه‌ای بر مبحث هنرهای ایرانی

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

تقسیمات و تناسبات هنرهای صناعی

گفت‌وگوی مهران مهاجر و زانیار بلوری

پیرامون مستند «جان سارکوفسکی، یک عمر عکاسی»

حماسه آبادانی

صحبت‌های ایمان افسریان (مدیرمسئول فصلنامه حرفه: هنرمند) در روستای آسیابر