سایت چهارراه

سایت چهارراه با انگیزه‌های غیرتجاری به صورت مستقل و غیر تجاری تلاش دارد با فراهم آوردن ویدئوهایی با محتوای تخصصی و روشنگرانه، با پشتوانه‌ی علمی و دانشگاهی، نیاز جامعه‌ی تخصصی و علاقه‌مندان غیر دانشگاهی زمینه‌های مورد نظرش را پاسخ دهد.

image

هویت اروپا در نقشه‌های دوره رنسانس

در آینۀ کرونوس؛ اروپایی‌ها چگونه مدام خود را می‌بلعند؟

image

نای سور و سوگ

فرضیه‌ای بر نای‌نواز بودن فارابی

image

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

 مفاهیم خلاقیت در هنر سنتی

image

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

خلاقیت در تولید آثار هنری

image

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

تقسیمات و تناسبات هنرهای صناعی

image

شاخص‌های هنر ایرانی در صنایع مستظرفه

مقدمه‌ای بر مبحث هنرهای ایرانی