سایت چهارراه

سایت چهارراه با انگیزه‌های غیرتجاری به صورت مستقل و غیر تجاری تلاش دارد با فراهم آوردن ویدئوهایی با محتوای تخصصی و روشنگرانه، با پشتوانه‌ی علمی و دانشگاهی، نیاز جامعه‌ی تخصصی و علاقه‌مندان غیر دانشگاهی زمینه‌های مورد نظرش را پاسخ دهد.

image

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه سوم: ریتم در موسیقی شرق خراسان

image

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه دوم: ویژگی‌های موسیقایی و بستر آوایی

image

موسیقی مردم فارس‌زبان ـ خراسان

جلسه اول: پیشینه فرهنگی و اجتماعی

image

موسیقی مردم کرد

جلسه پنجم: ریتم در موسیقی کردی

image

موسیقی مردم کرد

جلسه چهارم: موسیقی سایر مناطق کردنشین

image

موسیقی مردم کرد

جلسه سوم: موسیقی منطقه کردستان

image

موسیقی مردم کرد

ادامه جلسه دوم: شیوه‌های تنبورنوازی

image

موسیقی مردم کرد

جلسه دوم: موسیقی منطقه کرمانشاه