آسمانه

«آسمانه» شبکه‌ای است برای انتقال اطلاعات و دانش، و گفت‌وگو و نقد در زمینۀ تاریخ و تئوری معماری و هنر، پیوندهای معماری و هنر با انسانیات و فرهنگ، و حوزه‌های میان‌رشته‌ای به‌ویژه در پیوند با رشته‌ها و حوزه‌های تاریخ هنر، نقد هنر، نظریۀ ادبی، انسان‌شناسی فرهنگی، مطالعات فرهنگی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اجتماعی، جامعه‌شناسی تاریخی.

هدف از این کار گرم کردن فضای اندیشه و گفتار در این باره، روزآمد نگاه داشتن علاقه‌مندان این حوزه‌ها، تعمیق اندیشه، و دامن زدن به گفت‌وگو و نقد است.

این شبکه در قالب‌های وبگاه، کانال تلگرام، گروه تلگرام، اینستاگرام (و به‌زودی توییتر و فیس‌بوک) فعالیت می‌کند.

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی چهاردهم: نقد سیستمی در ادبیات (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی سیزدهم: نقد سیستمی در ادبیات (۱)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی دوازدهم: نسبت معماری و ادبیات (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی یازدهم: نسبت معماری و ادبیات (۱)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی دهم: نسبت معماری و زبان (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی نهم: نسبت معماری و زبان (۱)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی هشتم: چند مفهوم اصلی در نشانه‌شناسی (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه هفتم: چند مفهوم اصلی در نشانه‌شناسی (۱)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه ششم: مدل‌های مطالعه در فرمالیسم روسی

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی پنجم: فرمالیسم روسی، مفاهیم اصلی و دگرگونی‌ها (۲)