آسمانه

«آسمانه» شبکه‌ای است برای انتقال اطلاعات و دانش، و گفت‌وگو و نقد در زمینۀ تاریخ و تئوری معماری و هنر، پیوندهای معماری و هنر با انسانیات و فرهنگ، و حوزه‌های میان‌رشته‌ای به‌ویژه در پیوند با رشته‌ها و حوزه‌های تاریخ هنر، نقد هنر، نظریۀ ادبی، انسان‌شناسی فرهنگی، مطالعات فرهنگی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اجتماعی، جامعه‌شناسی تاریخی.

هدف از این کار گرم کردن فضای اندیشه و گفتار در این باره، روزآمد نگاه داشتن علاقه‌مندان این حوزه‌ها، تعمیق اندیشه، و دامن زدن به گفت‌وگو و نقد است.

این شبکه در قالب‌های وبگاه، کانال تلگرام، گروه تلگرام، اینستاگرام (و به‌زودی توییتر و فیس‌بوک) فعالیت می‌کند.

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیست‌وچهارم: امکانات و محدودیت‌های رویکرد فرمالیسم ژرف

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیست‌وسوم‏: پرسش‌هایی با رویکرد فرمالیسم ژرف

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیست‌ودوم‏: معماریت و نشانه‌ها

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیست‌ویکم: کارکرد معماری، تاریخ معماری

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی بیستم: نقد در مراتب میان‌معماری و برون‌معماری

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی نوزدهم: نقد در مرتبه‌ی درون‌معماری

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی هجدهم: مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۴)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی هفدهم: مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۳)، نقد اجمالی موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی شانزدهم: مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۲)

image

مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه پانزدهم؛ مفاهیم اصلی نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف (۱)