مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری

جلسه‌ی پنجم: فرمالیسم روسی، مفاهیم اصلی و دگرگونی‌ها (۲)

در جلسه‌ی پیش، چند مفهوم از مفاهیم اصلی فرمالیسم روسی را توضیح دادیم. در این جلسه به توضیح مختصر چند مفهوم دیگر در این مکتب نقد ادبی می‌پردازیم. آشنایی با این مفاهیم مقدمه‌ای است برای بررسی امکانات آنها در انتقال به نظریه‌ای برای نقد فرمالیستی معماری.

می‌توان گفت مادر همه‌ی مفاهیم در فرمالیسم روسی «ادبیت» است. در این مکتب، وظیفه‌ی اصلی ناقد نشان دادن چگونگی تمایز اثر ادبی با سخن عادی است. ادبیت عبارت است از مجموعه‌ی ویژگی‌هایی در اثر که آن را اثر ادبی می‌کند و در زمره‌ی ادبیات درمی‌آورد. از این‌رو، وظیفه‌ی ناقد ادبی تشخیص ادبیت و چگونگی پیدایی آن در اثر است. ادبیت از طریق هنرسازه‌ها و نیز تدابیری چون لایه‌لایه کردن اثر و به تعویق افکندن ادراک آن صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، هنرمند با این ابزارها و تدابیر، سخن عادی را از زبان روزمره برمی‌گیرد و به سخنی ادبی و هنری مبدّل می‌کند. در مراحل متأخر فرمالیسم روسی، تاریخ ادبیات را نیز بر همین اساس توضیح دادند. تاریخ ادبیات عبارت است از سیر تبدّل از زبان عادی به ادبیات و برعکس. دیدیم که در هر اثر ادبی، کشاکشی بین عناصر درمی‌گیرد و عنصری بر عناصر دیگر غالب می‌شود و سایر عناصر را فرم‌گردانی می‌کند. در مجموعه‌ی ادبیات در هر برهه از تاریخ نیز ژانری بر دیگر ژانرها، یا سبکی بر سایر سبک‌ها چیره می‌شود. آن‌گاه پس از مدتی، آن ژانر یا سبک فرومی‌افتد و ژانر و سبکی دیگر بر جای آن می‌نشیند.

تاریخ ادبیات یعنی مطالعه‌ی سیر و چگونگی تحقق سازوکار خودکارگی و احیا در هر اثر ادبی، و چگونگی فراز و فرود ژانرها و سبک‌ها در مجموعه‌ی ادبیات. در این کشاکش و فراز و فرود است که فرم‌هایی نو ایجاد می‌شود. اما این فرم‌ها نه برای بیان محتوایی نو، بلکه برای نشستن بر جای فرم‌هایی کهنه پدید می‌آید، فرم‌هایی که یا مقام چیرگی پیشین را از دست می‌دهد، یا حتی یکسره از دایره‌ی ادبیات به بیرون رانده و به دایره‌ی زبان عادی وارد می‌شود.

ویدئوی پیشِ رو جلسه‌ی پنجم از مجموعه درس‌گفتارهای «مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری» مهرداد قیومی بیدهندی است. جلسه‌ی چهارم را می‌توانید اینجا ببینید.

مهرداد قیومی بیدهندی

مهرداد قیومی بیدهندی، دانش‌آموختۀ رشته معماری در مقطع دکتری است. وی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، عضو وابستۀ فرهنگستان هنر و عضو مدعو فرهنگستان علوم است و عضو کارگروه واژه‌گزینی معماری و شهرسازی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

پیوند به وبگاه

آسمانه

«آسمانه» شبکه‌ای است برای انتقال اطلاعات و دانش، و گفت‌وگو و نقد در زمینۀ تاریخ و تئوری معماری و هنر، پیوندهای معماری و هنر با انسانیات و فرهنگ، و حوزه‌های میان‌رشته‌ای به‌ویژه در پیوند با رشته‌ها و حوزه‌های تاریخ هنر، نقد هنر، نظریۀ ادبی، انسان‌شناسی فرهنگی، مطالعات فرهنگی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اجتماعی، جامعه‌شناسی تاریخی.

هدف از این کار گرم کردن فضای اندیشه و گفتار در این باره، روزآمد نگاه داشتن علاقه‌مندان این حوزه‌ها، تعمیق اندیشه، و دامن زدن به گفت‌وگو و نقد است.

این شبکه در قالب‌های وبگاه، کانال تلگرام، گروه تلگرام، اینستاگرام (و به‌زودی توییتر و فیس‌بوک) فعالیت می‌کند.

پیوند به وبگاه

درس‌گفتارهای «مبانی نظری نقد فرمالیستی معماری»

از هر نظرگاهی که به معماری بنگریم و در آن بیندیشیم و مطالعه کنیم و سخن بگوییم، آنچه مهم است عمق نظر و دقت و درست‌اندیشی و درستکاری و بلندنظری است. آنچه اندیشه‌ی معماری را سترون می‌کند و آن را از شور و تاب و توان می‌اندازد اختیار کردن این یا آن نظرگاه و فروگذاشتن نظرگاه‌های دیگر نیست؛ بلکه سطحی‌نگری در همان نظرگاه، آسان‌گیری و نابسامانی، و تنگ‌نظری و کم شمردن فایده‌ی کارهای «دیگران» است.

معماری هرچه باشد و معماران هرچه کنند، آنچه در نهایتْ مقصود معماری است مکانی است که انسان‌ها در آن زندگی کنند. درست است که اندیشه‌ها و ذوق‌ها و اراده‌ها و میل‌هاست که در قالب مکان‌ها و بناها تجسد می‌یابد؛ اما دست آخر، آنچه مقصود همه‌ی آن اندیشه‌ها و خواست‌هاست همان مکان مصنوع است. ذهن و دست افراد و جمع‌ها، سنت‌ها و فرهنگ‌ها در کار می‌شوند تا در نهایت بِنایی مادی برپا شود. آن بنای مادی ما را به چیزهایی در پس آن، به آنچه بدان انجامیده و آنچه در آن نهفته است و آنچه ذهن و روان ما اقتضا می‌کند، راه می‌برد؛ اما همین راه بردن و دلالت و هدایتِ ما هم بر دوش آن بنای مادی، بر دوش آن هیئت جسمانی‌ای است که بنا و مکان مصنوع و اثر معماری می‌خوانیمش. این واقعیتْ اهمیت فرم را در معماری و مطالعه‌ی آن نشان می‌دهد؛ اما نه حکم می‌کند که از عوامل و نیروهای مؤثر در فرم یا سیاق‌های آن چشم بپوشیم، و نه لازم می‌آورد که در نظر کردن به فرم، بر ظاهر فرم متوقف بمانیم.

آیا می‌توان راه‌هایی جست که در خوانش و نقد معماری، به فرم اثر پرداخت و بر آن تمرکز کرد، اما در سطح آن متوقف نماند، گذاشت تا اثر سخن بگوید و به پسِ پشت خود رهنمون شود؟

قصد ما در این درس‌گفتارها غنی کردنِ نظریِ مبحثِ فرمالیسم در معماری و فرارفتن از اندیشه‌های رایج و کلیشه‌های فرمالیستی و پیش نهادنِ رویکرد فرمالیسم ژرف در نقد اثر معماری است؛ رویکردی که از فرم معماری آغاز کند، اما در سطح آن فرونماند و در آن تعمق کند. برای این مقصود، از فرمالیسم روسی در نقد ادبی بهره می‌گیریم. سخن را از سابقه‌ی پرداختن به فرم در معماری آغاز می‌کنیم و به شناختن و معرفی اجمالی نقد فرمالیستی معماری برمی‌آییم. آن‌گاه به سروقت سنت نقد ادبی/ مطالعات ادبی می‌رویم و به جست‌وجوی نظریه‌ها و رویکردهای فرمالیسم ادبی برمی‌آییم. پیش از آنکه از سفر خود به مطالعات ادبی به سوی معماری بازگردیم، به شباهت‌ها و تفاوت‌های زبان و ادبیات با معماری می‌پردازیم و از لازمه‌های سفر و تردد بین این دو حوزه می‌گوییم. آن‌گاه دستاوردهای خود از سفر به مطالعات ادبی را در میدان نقد و نظریه‌ی معماری می‌افکنیم و در نهایت، پیشنهاد خود را عرضه می‌کنیم.

این درس‌گفتارها در قالب پانزده تا بیست جلسۀ شصت تا هشتاددقیقه‌ای، به‌صورت آفلاین و رایگان، عرضه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *