دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی در سال ۱۳۵۹ با نام «مجتمع تكنولوژی انقلاب اسلامی» با ادغام انستيتوهای تكنولوژی تهران بنيان‌گذاری شد. پس از برخی تغییر و تحولات سرانجام در سال ۱۳۷۶ به مرتبه دانشگاه ارتقاء پيدا نمود و «دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی» نامیده شد. هم اکنون اين دانشگاه با وسعتی نزديك به ۱۵۰ هزار مترمربع (۱۵ هكتار) در شمال شرق تهران و در منطقه لويزان قرار دارد.

image

تکامل انسان

همایش ملی کودک و طبیعت

image

اهمیت تجربه طبیعت در دوران کودکی

همایش ملی کودک و طبیعت

image

تجربه ژاپن در آموزش کودکان

همایش ملی کودک و طبیعت

image

مدرسه طبیعت

همایش ملی کودک و طبیعت