انجمن جامعه‌شناسی ایران

انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۷۰ تأسیس شده و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، کارشناسی و مشاوره فعالیت می‌کند. این انجمن در نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور (۱۳۸۷) که از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود، به عنوان انجمن علمی برتر معرفی شد.

image

برج سیستانیکا؛ روایت یک تخلف شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

image

اقتصاد سیاسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

image

فساد قانونی در مدیریت شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری

image

جامعه‌شناسی فساد شهری

نشست ریشه‌های فساد شهری