بنیاد ایران‌شناسی

بنیاد ایران‌شناسی مؤسسه‌ای علمی و پژوهشی است که در سال ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، زیر نظر نهاد ریاست جمهوری ایران تأسیس شد. بنیاد هم‌اکنون در هفده استان شعبه دارد.