باهمستان

باهمستان سازمانی است مردم‌نهاد که در راستای حمایت از حق برابر همه شهروندان نسبت به شهر، توانمندسازی همه گروه‌های شهروندی و گروه‌های آسیب‌‌پذیر و پیگیری منافع به حاشیه رانده‌شده در فرایندهای توسعه شهری فعالیت می‌کند.

باهمستان تلاش دارد از مفهوم «حقوق» و «وظایف» شهروندی در کنار وظایف حاکمیت – اعم از دولت، شهرداری و سازمان‌های نیمه‌دولتی – در چارچوب کلان‌شهر تهران تعریفی جدید ارائه دهد و بدین وسیله توجه همگانی را به نقاط مورد غفلت قرار گرفته در این زمینه جلب کند تا ملاک‌ها و معیارهای حقوق شهروندی در سیاست‌گذاری شهری، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی کیفیت انجام وظایف حاکمیت، دیده و رعایت شوند.

image

فضاهای شهری: فضایی که از آن زنان نیست

ایمن‌سازی فضاهای عمومی برای زنان

image

ساختار شهر و خشونت علیه زنان

اندرونی در بیرونی

image

حق بر شهر و تجربه شهری ما

درباره دست‌فروشی

image

شهروندی و شهربندی

درآمدی بر مفهوم حق بر شهر

image

ضدیت با فضای شایسته جامعه مدنی

چهارراه ولی‌عصر، قلب مراکز مدنی و فرهنگی شهر تهران

image

حق عابران پیاده در سطح شهر

اولویت حق عابران پیاده در شهر

image

تبیین نظری حق بر شهر

درباره حقوق رعایت نشده و متقابل شهر و شهروندان