شب افسانه، شب یلدا

این برنامه در تاریخ ۱ دی‌ماه سال ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

image

شب افسانه، شب یلدا

مقایسه شب یلدا با جشن دیگان و جشن سده