شب افسانه، شب یلدا

این برنامه در تاریخ ۱ دی‌ماه سال ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

image

شب افسانه، شب یلدا

ریشه‌شناسی واژه یلدا

image

شب افسانه، شب یلدا

مقایسه شب یلدا با جشن دیگان و جشن سده

image

شب افسانه، شب یلدا

در میانای تاریخ و اسطوره؛ در جست‌و‌جوی بیشتر برای ریشه‌های زمینی افسانه‌های پریان

image

شب افسانه، شب یلدا

آیین یلدا از دیدگاه مردم‌شناسی