همایش ملی کودک و طبیعت

همایش ملی کودک و طبیعت به همت پژوهشکده آموزش علوم و مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تاریخ ۱۷ دی‌ماه سال ۱۳۹۴ برگزار شد. سازمان حفاظت محیط زیست، مدرسه طبیعت کاوی‌کنج، قطب علمی آموزش، نجوای زمین، مؤسسه کاوشگران طبیعت دنیا، کانون دوستداران محیط زیستِ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و ماهنامه علوم و فناوری دانشنامه از دیگر حامیان برگزاری این همایش هستند. محمد درویش، حسین افشین‌منش، حسین کریمی، عبدالحسین وهاب‌زاده و کاوه فیض‌اللهی در این نشست سخنرانی کردند.

image

تکامل انسان

همایش ملی کودک و طبیعت

image

اهمیت تجربه طبیعت در دوران کودکی

همایش ملی کودک و طبیعت

image

تجربه ژاپن در آموزش کودکان

همایش ملی کودک و طبیعت

image

مدرسه طبیعت

همایش ملی کودک و طبیعت