رونمایی دو کتاب محله کلیمیان تهران و اودلاجان

این نشست با سخنرانی احمد مسجدجامعی، اسکندر مختاری، هارون یشایایی و ناصر تکمیل همایون در تاریخ ۱۲ خردادماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد. خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزارکننده این نشست است.