سلسله نشست‌های اسکان غیر رسمی و سیاست‌های اجتماعی در ایران

سلسله نشست‌های اسکان غیر رسمی و سیاست‌های اجتماعی در ایران، طی ماه‌های آبان تا اسفند سال ۱۳۹۳ در مؤسسه رحمان برگزار شد. این نشست‌ها شامل پنج نشست تخصصی همراه با پخش فیلم مستند «این فیلم‌ها رو به کی نشون می‌دین؟» به کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد، است.

image

تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان

image

تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان