انجمن دوستداران تهران

انجمن دوستداران تهران به عنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO) با شعار"تهران زیبا و دوست داشتنی" فعالیت‌های خود را با رویکرد فرهنگی و اجتماعی از تاریخ ۱۴ مهرماه سال ۱۳۹۶ همزمان با روز تهران آغاز کرد.