موسسه ندای تاریخ

موسسه ندای تاریخ فعالیت خود را از مرداد سال ۱۳۹۳ آغاز کرده و به فعالیت‌های تخصصی در حوزه تاریخ می‌پردازد. این موسسه علاوه بر چاپ کتاب و نقشه‌های تاریخی، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی تاریخی نیز برگزار می‌کند.

image

تطور انسان نئاندرتال؛ بخش دوم

مروری بر سیر تطور فرهنگی انسان

image

تطور انسان نئاندرتال؛ بخش اول

مروری بر سیر تطور جسمانی انسان

image

گفت و شنودی درباره تاریخ و فرهنگ دوره ماد

سلسله نشست‌های پنج‌شنبه‌ خودمانی