جویا جهانبخش

جویا جهانبخش در سال ۱۳۵۶ در اصفهان زاده شد. پس از پایان تحصیلات دبیرستان، در حوزه علميۀ اصفهان به درس و بحث پرداخت. وی در برخی طرح‌های پژوهشی و نگارشی چون تدوين «دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهي» مشاركت فعال داشته و در حوزه مطالعات ايرانی و اسلامی مقالات و رساله‌های فراوان به طبع رسانده است.

کتاب «راهنمای تصحیح متون» از جمله آثار اوست که توسط انتشارات میراث مکتوب چاپ شده است.

image

میراث مکتوب امامیه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

image

بررسی مشکلات تصحیح شاهنامه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب