تولد طهران

این نشست یکی از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران است که به همت خانه‌موزه شهید مدرس و گروه فرهنگی هنری چنارستون برگزار می‌شود. تولد طهران به مناسبت روز تهران با سخنرانی علی‌کرم همدانی، رضا شیرازیان و حمیدرضا حسینی در تاریخ ۱۶ مهرماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

image

تولد طهران؛ بخش سوم

تهران قاجار تا پهلوی با نگاهی به عبدالله مستوفی

image

تولد طهران؛ بخش دوم

تهران از منظر تحولات جغرافیایی

image

تولد طهران؛ بخش اول

از پیدایش تهران تا قاجار