نشست پیشرفت علمی در ایران

این همایش در تاریخ ۱۸ آبان سال ۱۳۹۵ با سخنرانی وحید احمدی، محمدرضا حافظ نیا و احسان‌الله کبیر در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.