کوهستان و میراث جهانی

نشست کوهستان و میراث جهانی در تاریخ ۱۹ آذرماه سال ۱۳۹۶ به مناسبت روز جهانی کوهستان در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. محمد درویش و مهران مقصودی در این نشست سخنرانی می‌کنند. بخش آخر نیز به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

image

پرسش و پاسخ

به مناسبت روز جهانی کوهستان

image

میراث جهانی و نواحی کوهستانی

به مناسبت روز جهانی کوهستان

image

کوهستان و میراث جهانی

به مناسبت روز جهانی کوهستان