در جست و جوی حق کودک بر شهر

این نشست از طرف مجمع حق بر شهر باهمستان با همکاری مؤسسه رحمان در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴ برگزار گردید. بخش اول آن به سخنرانی نوید سعیدی رضوانی و بخش دوم به سخنرانی سیمین ترابی اختصاص دارد. در پایان نیز پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان، فرشید اسحاقی از روزنامه قانون، نماینده معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و نماینده شورای شهر تهران برگزار گردید.

این برنامه هشتمین نشست از سلسله نشست‌های حق بر شهر است که بنیاد باهمستان در نظر دارد چهارشنبه آخر هر ماه برگزار نماید.