طهران به روایت نقشه کرشیش

این نشست با حضور محمدرضا سحاب و سخنرانی رضا شیرازیان و مجید منصور رضایی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ در سینما آستارا برگزار شد. انجمن دوستداران تهران برگزارکننده این نشست است.