نشست حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر

این نشست از طرف مجمع حق بر شهر باهمستان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ برگزار گردید. بخش اول آن به سخنرانی حمید حسینی با عنوان «شهر مناسب، شهر قابل دسترس برای همه» اختصاص دارد. در بخش دوم نیز میز گردی با حضور سخنران، سینا قنبرپور و علی صابری تشکیل گردید که علی طبیبی از سوی مجمع حق بر شهر باهمستان آن را مدیریت نمود.

این برنامه پنجمین نشست از سلسله نشست‌های حق بر شهر است که بنیاد باهمستان در نظر دارد چهارشنبه آخر هر ماه برگزار نماید.

image

شهر مناسب، شهری قابل دسترس برای همه

شهر از دیدگاه معلولان و افراد کم‌توان