یکشهر

یکشهر، فضایی است برای اشتراک‌گذاری و گفتگو درباره‌ی تجارب، تلاش‌ها، حرکت‌ها و فکرهای شهروندان، گروه‌ها و نهادهای فعال در شهرها؛ گفتگویی در راستای بهبود وضع زندگی و قوانین ناظر بر زندگی شهری ما.

یکشهر تلاش می‌کند تا با کمک خوانندگان، نویسندگان و کنشگرانش، چشم‌اندازی از وضع حاضر، تحولات، نقصان‌ها و در نهایت بهبودهای شهر ترسیم کند. یکشهر همان اندازه به سهم ما از بهرمندی و دسترسی در شهر حساس است که به نقش ما در حفاظت و ارتقای آن.

image

نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری از منظر میراث

میزگرد نشست شهرداری با میراث تاریخی چه خواهد کرد؟