دانشگاه پیام نور سقز

دانشگاه پیام نور سقز به عنوان قدیمی‌ترین مرکز پیام نور در شمال غرب کشور هم‌زمان با تأسیس دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۶۹ راه‌اندازی شد.

هم‌اکنون بیش از ۴۰۰۰ دانشجو در ۳۰ رشته تحصیلی کارشناسی و دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه به تحصیل مشغولند.

image

زیویه

در جست و جوی ماناها، سکاها و مادها