تندیس

نشریه تخصصی هنرهای تجسمی تندیس با رویکرد اطلا‌ع‌رسانی، خبری، تحلیلی، پژوهشی و آموزشی، به صاحب‌ امتیازی و مدیر مسئولی محمد حسن حامدی اولین پیش‌شماره خود را به‌ صورت سراسری در دی‌ماه سال ۱۳۸۱ منتشر نمود. هیئت تحریریه این نشریه را جمعی از اساتید دانشگاه، کارشناسان و هنرمندان فعال در عرصه هنرهای تجسمی تشکیل داده‌اند.

image

فرزند دوران گذار

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

image

نخستین دانش‌آموخته گرافیک ایران

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

image

پدر گرافیک ایران

بزرگداشت هوشنگ کاظمی

image

رئیس دانشکده هنرهای تزئینی

بزرگداشت هوشنگ کاظمی