معمارنت

معمارنت وب‌سایتی خبری-تحلیلی‌ست که به معماری، شهر و موضوعات وابسته به آنها می‌پردازد. انعکاس خبرهای این حوزه، تألیف مقاله، مرور تازه‌های نشر و ... مطالب این وب‌سایت را تشکیل می‌دهد. همچنین گردانندگان معمارنت در فعالیت‌های دیگری از جمله برگزاری یا مشارکت در برگزاری همایش‌ها و اتفاقات فرهنگی-هنری هم نقش دارند.

image

در باغ‌های تاریخی تهران

مصاحبه با استاد عبدالله انوار درباره تاریخ شهر تهران