مؤسسه مهر گیتی

سازمان مردم نهاد مؤسسه خیریه مهرگیتی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز نموده است. این مؤسسه به ساخت مدارس خیرساز در مناطق محروم کشور و بهبود خدمات آموزشی برای کودکان این مناطق می‌پردازد.