مدرسه طبیعت کاوی کنج

مدرسه طبیعت «کاوی کنج» یک بخش طبیعی با درختان و گیاهان بومی و یک بخش مزرعه دارد. بچه‌ها اینجا با مرغ و خروس، بز و گوسفند، کبوتر و خرگوش، سگ و گربه بازی می‌کنند، آنها را لمس می کنند، ترس‌هایشان می‌ریزد و حمایت و نگهداری را می‌آموزند. با خاک و گل بازی می‌کنند و هر آنجه در خیالشان دارند می‌سازند. می‌کارند، برداشت می‌کنند، می‌پزند و می‌خورند، گاهی هم به سفر می‌روند. به مزرعه‌ها و عرصه‌های طبیعی دیگر.

کودکان ما در میان آپارتمان‌ها و حیاط‌هایی که اغلب به پارکینگ تبدیل شده‌اند، در ماشین‌های ما که آنها را با خود به کلاس‌هایی در فضای بسته می‌بریم، اسیر شده‌اند. کودک که بودیم، حیاط خانه‌هایمان یا حداقل حیاط خانه مادربزرگ مجالی برای دیدن گل و درخت و حشره و حیوان و بازی‌های دسته‌جمعی و آزاد فراهم می‌کرد. امروز مدرسه طبیعت کاوی کنج می‌خواهد این جای خالی را به زندگی کودکان مشهد بازگرداند.

image

زنگ طبیعت

ایده مدرسه طبیعت