مرکز مطالعات ایران‌شناسی جردن

مرکز مطالعات ایرانی ساموئل جردن به عنوان بستری برای فعالیت‌های مرتبط با مطالعه ایران و جهان فارسی‌زبان در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین فعالیت می‌کند. با اتکا به همه توانایی‌های مجموعه دانشگاه کالیفرنیا، ارواین، این مرکز بر پژوهش‌های میان‌رشته‌ای که بین هنر، علوم انسانی، مهندسی، طب و علوم پلی برقرار می‌کند، متمرکز است.

این مرکز به افتخار ساموئل جردن، مسیونری که در اوایل قرن ۲۰، شخصیت آموزشی تراز اولی بوده، نام‌گذاری شده است. از ابتدای تشکیل، این مرکز میزبان همایش‌های متعدد در مورد جهان ایرانی بوده، برنامه‌های فرهنگی را به جامعه محلی ارائه کرده و گروه‌های پژوهشی در زمینه کتیبه‌های فارسی میانه، تهران، موسیقی آلترناتیو و دوران باستان متأخر شکل داده است.

image

از تبت تا تخارستان؛ ساسانیان و ایران شرقی

سه دیدگاه درباره ایران باستان

image

شاهان پارس؛ کشورداری هخامنشی در دوره اشکانی

سه دیدگاه درباره ایران باستان