وحید حکیم

متولد ۱۳۴۴، تهران، ایران. تحصیلات. ۱۳۶۲، کارشناسی، هنرهای زیبا، تهران. نمایشگاه‌های انفرادی. ۱۳۸۳ نمایشگاه انفرادی، «پرتره‌هایی از صادق هدایت»،

image

طعم تاریک

نیم‌نگاهی به نقاشی‌های قاسم حاجی‌زاده؛ گفتاری از وحید حکیم