رضا سیروس صبری

رضا سیروس صبری درجه دکتری خود را از دانشگاه پنسیلوانیا در رشته معماری با گرایش معماری منظر، در سال ۱۳۷۴ اخذ کرد. ایشان همچنین کارشناسی ارشد خود را در طراحی شهری در همان دانشگاه در ۱۳۶۰ و کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی را در دانشگاه ملی ایران در ۱۳۵۷ و همینطور کارشناسی را در رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه ملی ایران در ۱۳۵۵ به پایان رساندند.

مهمترین زمینه‌های تخصصی ایشان، فلسفه و فرایند طراحی، روانشناسی محیطی، منظر شهری و وجوه میان‌دانشی در طراحی منظر شهری‌ست.

دکتر صبری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه ایالتی انستیتو پلی تکنیک ویرجینیا و دانشکده فدر ریور، کوينسی می‌باشند.

image

پایداری بوم‌شناسانه در محیط شهری

فرایند طراحی شهری و توسعه پایدار