پرویز صداقت

پرویز صداقت پژوهشگر اقتصاد سیاسی، مترجم و مدیر گروه اقتصاد سیاسی سایت انسان‌شناسی و فرهنگ است. او سردبیری چندین روزنامه و نشریه را در پیشینه کاری خود دارد؛ روزنامه «سرمایه»، «ماهنامه بورس» و «فصلنامه حسابدار رسمی» از آن جمله‌اند. برخی از مقالات و ترجمه‌های ایشان در سایت انسان‌شناسی و فرهنگ در دسترس است.

image

حق بر شهر و تجربه شهری ما

درباره دست‌فروشی