پرویز اذکایی

پرویز اذکایی (سپیتمان) در سال ۱۳۱۸ در همدان به دنیا آمد. تحصیلات خود را در آن شهر و تهران و سپس در دانشگاه منچستر انگلستان گذراند. مطالعات وی به طور عمده در تاریخ و فلسفه است، اما در رشته‌های کتاب‌شناسی، رجال‌شناسی و تاریخ علم نیز تألیفاتی دارد. تاکنون بیش از ۴۵۰ عنوان اثر به قلم وی طبع و نشر شده که عبارت از ۶۰ کتاب، ۸۰ رساله علمی مفصل و مابقی گفتارهای بلند و کوتاه در دایرةالمعارف‌ها و نشریات معتبر است.

image

بررسی آثار و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب