نوشاد رکنی

نوشاد رکنی هم‌اکنون رئیس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی کتابخانه و موزه ملی ملک است. عضویت در گروه پژوهش دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی، عضویت در کمیته ملی ثبت میراث طبیعی و عضویت در هیأت علمی و کمیته‌های اجرایی کارگاه فهم معماری از جمله سوابق اجرایی رکنی است.

image

گل و مرغ در باغ ایرانی

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر