مرتضی مجدفر

مرتضی مجدفر در سال ۱۳۴۲ در تبریز به دنیا آمد. او دانش‌آموخته دورۀ تربیت معلم در سطح کاردانی، مهندسی صنایع در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت آموزشی است. مجدفر مدیرتولید و سر‌ویراستار علمی انتشارات پیشگامان پژوهش‌مدار و سردبیر مجله شوق تغییر است و تاکنون تألیفات زیادی در قالب کتاب و مقاله داشته است.

image

کودک، نوجوان، زندگی نوین

نشست اول: خانواده