محمدتقی رهنمایی

محمدتقی رهنمایی استاد بازنشسته جغرافیای دانشگاه تهران و از پیشگامان و نخستین مدرسان گردشگری در ایران است که نقش بسیاری در توسعه جغرافیای علمی و مدرن در کشور داشته و در حوزه‌هایی مثل برنامه‌ریزی محیطی با نگاه طبیعت‌گرا، برنامه‌ریزی شهری بر اساس هنجارهای توسعه پایدار و برنامه‌ریزی گردشگری بر مبنای روش‌های روزآمد علمی از جمله پیشگامان این مباحث در ایران محسوب می‌شود.

(منبع: ویکی پدیا)

image

زیرساخت‌های گردشگری ایران

خانه اندیشمندان علوم انسانی