محمدجواد عبداللهی

دانش‌آموخته رشته تاریخ در مقطع دکتری از دانشگاه تهران