محمدجعفر یاحقی

محمدجعفر یاحقی متولد سال ۱۳۲۶ در شهر فردوس مشهد است. او دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران گذراند و هم‌اکنون استاد ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان است. یاحقی از اردیبهشت سال ۱۳۸۸ عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و تا کنون چهل و دو عنوان کتاب تألیف، ترجمه و تصحیح نموده است.

image

بزرگداشت استاد حسن لاهوتی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب