میرطاهر موسوی

میرطاهر موسوی استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است. او کارشناسی خود را در رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد خود را در همین رشته در دانشگاه علامه طباطبایی گذراند. سپس برای دوره دکتری، راهی بلژیک شد و در رشته جامعه‌شناسی گرایش مدیریت برنامه‌ریزی سازمان‌های اجتماعی در آکادمی مدیریت بروکس ادامه تحصیل داد. زمینه‌های تخصصی وی سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعی ، سلامت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و برنامه‌ریزی اجتماعی است.