مهران مقصودی

مهران مقصودی دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران است. وی دانش‌آموخته رشته جغرافیای طبیعی در مقطع دکتری از دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی است. ریاست مؤسسه جغرافیا دانشگاه تهران و عضویت در کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی از دیگر سوابق حرفه‌ای اوست.

image

پرسش و پاسخ رویداد کوهستان و میراث جهانی

به مناسبت روز جهانی کوهستان

image

میراث جهانی و نواحی کوهستانی

به مناسبت روز جهانی کوهستان