معصومه داوودیان

معصومه داوودیان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دامغان است. او کتابی نیز با عنوان «سیر تحول معماری و شهرسازی دامغان در قرون اولیه اسلامی» نوشته که انتشارات گنجینه هنر آن را در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسانده است.