مریم دارا

مریم دارا دانش‌آموخته رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی در مقطع دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است. وی در حال حاضر مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها و پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. کتاب «رستم» با همکاری انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی از تألیفات مریم داراست.

رزومه وی را اینجا دانلود کنید.

image

ورجاوندی و رستم الگوی نجات

مقایسه بهرام ورجاوند و رستم