مریم دارا

مریم دارا دانش‌آموخته رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی در مقطع دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است. وی در حال حاضر مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها و پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. کتاب «رستم» با همکاری انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی از تألیفات مریم داراست. کتاب «کتیبه‌های میخی اورارتویی از ایران» نیز در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتشر شده است.

رزومه وی را اینجا دانلود کنید.

image

کتیبه‌های اورارتویی در ایران

بخش سوم نشست بازشناسی فرهنگ اورارتو

image

ورجاوندی و رستم الگوی نجات

مقایسه بهرام ورجاوند و رستم