منصوره اتحادیه

منصوره اتحادیه در سال ۱۳۱۲ در تهران به دنیا آمد. وی تاریخ‌نگار، ناشر و استاد دانشگاه تهران است. او در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه ادینبورگ بریتانیا در رشته تاریخ دکتری گرفت. سپس در سال ۱۳۶۲ مدیر نشر تاریخ شد.منصوره اتحادیه دختر علی اتحادیه فرزند رحیم اتحادیه و مادرش هما فرمانفرمائیان دختر عباس فرمانفرمائیان است.