مجید منصور رضایی

مجید منصور رضایی دانش‌آموخته رشته عمران و شهرسازی است. او مؤسس و مدیر شنبه‌شهر و دبیر فصلنامه همشهری معماری است.