مهتا بذرافکن

مهتا بذرافکن دکترای جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی دارد. او نویسنده کتاب «جامعه‌شناسی شاهنامه فردوسی» است که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است.

image

بحران آب و امنیت ملی

بخش سوم نشست